CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & CHIA SẺ THÔNG TIN

1.1. Mục đích áp dụng:
– Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến khách hàng giao dịch trên website www.jangin.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH JANG IN FURNITURE VIỆT NAM (sau đây gọi chung là “JANG IN”).
– Chính Sách này mô tả cách JANG IN tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng tham gia truy cập, giao dịch trên www.jangin.vn (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên JANG IN được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

1.2. Quy định cụ thể:
1.2.1. Về việc thu thập thông tin:

– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại www.jangin.vn, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. JANG IN không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

1.2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng:

– Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và JANG IN, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống www.jangin.vn, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của JANG IN bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.
– JANG IN có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng.
– Khi thu thập dữ liệu, JANG IN thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
– Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của JANG IN bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. JANG IN không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên website www.jangin.vn.

1.2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng:

– JANG IN có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp:
+ Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào www.jangin.vn.
+ Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với JANG IN.
+ Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên www.jangin.vn.
+ Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

1.2.4. Về việc liên kết với các website khác:

– Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên www.jangin.vn trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của JANG IN tại www.jangin.vn.
– JANG IN không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào www.jangin.vn từ các website khác không phải là website chính thức của JANG IN.

1.2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng:

– JANG IN không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật.
– Ngoài các trường hợp nêu trên, JANG IN sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, JANG IN cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
– JANG IN có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
+ Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: JANG IN có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý…), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê.
+ Trong trường hợp JANG IN tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho JANG IN sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

1.2.6. Sử dụng Cookie:

– JANG IN cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng trên www.jangin.vn… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp JANG IN hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.1. Mục đích áp dụng:

– Hệ thống thanh toán thẻ trên website www.jangin.vn được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của JANG IN đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.
– Ngoài ra, JANG IN còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

2.2. Quy định cụ thể:
2.2.1 Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa (ATM) và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

– Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (GeoTrust QuickSSL) do GeoTrust cấp. Đảm bảo giao dịch trực tuyến qua Internet.
– Tiêu chuẩn mã hóa SHA-256 với độ dài khóa 2048 bit.
– Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

2.2.2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của JANG IN áp dụng với khách hàng:

JANG IN cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên www.jangin.vn với nguyên tắc JANG IN chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:
+ Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.
+ Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của JANG IN mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.
– Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức “https://jangin.vn”.
– Khách hàng có thể tuỳ chọn sử dụng OTP (Mã xác nhận giao dịch sử dụng một lần duy nhất) để truy cập và giao dịch.