CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

CÁC CẤP BẬC THÀNH VIÊN

Khi tiến hành đăng ký thông tin và đặt hàng tại website jangin.vn Bạn sẽ trở thành thành viên của Jangin với rất nhiều các ưu đãi hấp dẫn tương ứng với các cấp bậc sau:

+ MEMBER :

 

 • Được nhận tin nhắn các CTKM Jang In
 • Được nhận các thông tin mới nhất về sp mới, tin tức nội thất

+ SILVER MEMBER

Khách mua hàng đạt mốc 50,000,000đ (sẽ áp dụng cho đơn hàng sau khi đã hoàn thành mốc)

 • Được nhận tin nhắn các CTKM Jang In
 • Được nhận các thông tin mới nhất về sp mới, tin tức nội thất
 • Chiết khấu 1% tổng giá trị đơn hàng

+ GOLD MEMBER

Khách mua hàng đạt mốc 100,000,000đ (sẽ áp dụng cho đơn hàng sau khi đã hoàn thành mốc)

 • Được nhận tin nhắn các CTKM Jang In
 • Được nhận các thông tin mới nhất về sp mới, tin tức nội thất
 • Chiết khấu 2% tổng giá trị đơn hàng

+ DIAMOND MEMBER

Khách mua hàng đạt mốc 150,000,000đ (sẽ áp dụng cho đơn hàng sau khi đã hoàn thành mốc)

 • Được nhận tin nhắn các CTKM Jang In
 • Được nhận các thông tin mới nhất về sp mới, tin tức nội thất
 • Chiết khấu 3% tổng giá trị đơn hàng
 • Đặc biệt: Thành viên Diamond sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt từ các đối tác cao cấp của Jang In như PNJ, Vietnam Airline, Vinmart,…

– Website www.jangin.vn là website bán hàng nội thất của công ty nội thất Hàn Quốc JANG IN tại Việt Nam. Website điện tử được thiết kế và quản lý bởi CÔNG TY TNHH JANG IN FURNITURE VIỆT NAM ,, được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp “3600837370” do sở KHDT ĐỒNG NAI cấp vào 10/08/2006.
– JANG IN cũng đã được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký với website thương mại điện tử jangin.vn từ ngày 15/04/2019.
– Khách hàng tham gia giao dịch trên website JANG IN với mọi cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch trên website và thông qua website bán hàng online trên jangin.vn.
– Sản phẩm giao dịch trên JANG IN bao gồm các sản phẩm nội thất căn hộ, nhà ở và dự án…
– Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên JANG IN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của của khách hàng. JANG IN phải chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề về sản phẩm do bên JANG IN cung cấp.
– JANG IN sẽ nhận và lưu giữ lại những ý kiến của khách hàng cũng như đối tác qua số điện thoại hotline và phần phản hồi trên website bán hàng jangin.vn, để chăm sóc khách hàng và những tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch mua hàng.
– Bằng việc đã tham gia giao dịch trên JANG IN, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử JANG IN. đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.
– Điều Khoản & Điều Kiện Giao Dịch này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa JANG IN và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản & Điều Kiện Giao Dịch này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày.

Quyền của JANG IN:
– Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên JANG IN.
– Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên, khách hàng truy cập và sử dụng tài khoản giao dịch của khách hàng trên JANG IN (tài khoản trên jangin.vn). Bất cứ thời điểm nào nếu JANG IN nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho JANG IN mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên phía, JANG IN sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
Trách nhiệm của JANG IN:
– Đăng ký JANG IN với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Khách Hàng khi giao dịch trên JANG IN.
– Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
– Giải quyết các tranh chấp phát sinh với Khách Hàng sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên JANG IN.
– Hệ thống kỹ thuật của JANG IN sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, JANG IN vẫn chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên JANG IN.

Quyền của Khách Hàng:
– Được đăng ký miễn phí Tài Khoản jangin.vn với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên JANG IN.
– Được tự do mua tất cả Sản Phẩm trên JANG IN theo quy định của Quy Chế này.
– Có quyền khiếu nại JANG IN đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của JANG IN trên jangin.vn.
– Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với JANG IN không được giải quyết thỏa đáng.
– Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.
Trách nhiệm của Khách Hàng:
+ Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho JANG IN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.
+ Khi thực hiện giao dịch trên JANG IN, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho JANG IN là chính xác, mới nhất và đầy đủ.
+ Khi mở Tài Khoản jangin.vn, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản jangin.vn. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản jangin.vn của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản jangin.vn của Khách Hàng.
+ Bồi thường cho những thiệt hại mà JANG IN phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này.
+ Thông báo ngay với JANG IN theo hotline cung cấp tại Điều 6.1 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm JANG IN.
+ Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều khoản chung & Điều kiện giao dịch.
+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

4.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử :
Các bước hình thành hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng ” Đơn Đặt Hàng”. Ngay sau đó, JANG IN gửi thông báo đặt hàng gồm ( mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng trực tiếp qua website hoặc qua email đăng ký. (Khách hàng có trách nhiệm ra soát lại thông tin đặt hàng trước khi tiến hành thanh toán).

Bước 2: JANG IN gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:
– Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, địa chỉ giao hàng, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán,…
– Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng với nội dung: mã đơn hàng; xác nhận xử lý thành công, thông tin liên lạc.
– Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.
– Hợp đồng giữa JANG IN và Khách Hàng được xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm JANG IN gửi xác nhận như nêu tại Bước 2. Trạng thái của Sản Phẩm trong lần giao hàng sẽ được cập nhật và có thể theo dõi tại tài khoản của Khách Hàng trên website bán hàng JANG IN.
Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên website.
Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại chính sách “Giao hàng & thanh toán “ trên website.
Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao / vận chuyển theo chính sách “Giao hàng & thanh toán “ trên website.
Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản & Điều Kiện Giao Dịch trên website.
4.2. Hủy đơn đặt hàng / Hủy hợp đồng :
– Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây :

4.2.1. Trước khi giao hàng 1 ngày thì khách hàng sẽ bị khấu trừ 10% tổng giá trị đơn hàng và JANG IN sẽ hoàn tiền còn lại cho khách hàng.

4.2.2. Trong ngày giao hàng thì khách hàng sẽ bị khấu trừ 12% tổng giá trị đơn hàng và JANG IN sẽ hoàn tiền còn lại cho khách hàng.

4.2.3. Trong vòng 5 ngày sau khi giao hàng :
– Trước khi mở bao bì sản phẩm khách hàng sẽ bị khấu trừ 15% tổng giá trị đơn hàng và JANG IN sẽ hoàn tiền còn lại cho khách hàng.
– Sau khi mở bao bì sản phẩm khách hàng sẽ bị khấu trừ 30% tổng giá trị đơn hàng với sản phẩm không lắp ráp. Đối với sản phẩm đã được lắp ráp thì sẽ không được đổi trả.

4.2.4. Sau 5 ngày sau khi giao hàng sẽ không được đổi trả hàng.

4.2.5. Đối với sản phẩm sản xuất theo yêu cầu (Thay đổi màu da, kích thước)
– Trước khi giao hàng 1 ngày khách hàng sẽ bị khấu trừ 30% tổng giá trị đơn hàng và JANG IN sẽ hoàn tiền còn lại cho khách hàng.
– Sau khi giao hàng sẽ không được đổi trả hàng.

5.1. Giá của tất cả Sản Phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại chính sách “Giao hàng & thanh toán” đăng tải trên website.

5.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn và được nhận hóa đơn tài chính hợp lệ từ JANG IN cho đơn đặt hàng bằng cách note ở phần “Ghi chú đơn hàng” là xuất hóa đơn cho đơn hàng và khách hàng có trách nhiêm cung cấp các thông tin để xuất hóa đơn trước khi tiến hành thanh toán.

5.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại chính sách “Giao hàng & thanh toán” đăng tải trên website trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

5.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
– Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ JANG IN chuyển đến.
– Sử dụng và bảo quản thẻ cẩn thận (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…), bảo mật thông tin tài khoản/thông tin thẻ.
– Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ/tài khoản để mua hàng tại JANG IN. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại JANG IN, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung Tâm CSKH của JANG IN để được xử lý kịp thời.
– Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

6.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại chính sách “Giao hàng & thanh toán” đăng tải trên website hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với chính sách giao hàng đó.
– Khách hàng phải thanh toán toàn bộ 100% số tiền hàng trước ngày giao hàng 1 ngày.
– Bảng báo giá (Hợp Đồng) này là điều kiện giao hàng trong 6 tháng (180 ngày). Nếu khách không nhận hàng trong vòng thời gian này tính từ ngày lập đơn hàng thì khách sẽ bị mất số tiền cọc và không được giao hàng.
– Trong trường hợp nhân viên giao hàng liên lạc cho “Người nhận hàng” mà không liên lạc được trong khung giờ từ 10h – 15h trong ngày đã được yêu cầu trong đơn hàng, JANG IN sẽ phải đưa hàng về kho và sẽ làm việc lại với khách hàng để chốt lại ngày giao hàng mới. Phía khách hàng sẽ phải chị phí giao hàng 2 chiều cho đợt giao hàng lần 2 này.
– Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “ Người Nhận Hàng”.
– Khi được JANG IN yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

6.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại chính sách “Giao hàng & thanh toán” được đăng tải trên JANG IN.
– Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Danh sách giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) Phiếu giao hàng có giá trị là giấy bảo hành sản phẩm. Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại chính sách “Bảo hành & đổi trả” đăng tải trên Website, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo chính sách “Bảo hành & đổi trả” đăng tải trên Website.

– Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại chính sách “Bảo hành, sửa chữa & đổi trả” đăng tải trên Website.

8.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào về chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên bán hàng & giao hàng… Khách Hàng có thể liên hệ với Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của JANG IN theo số hotline (028) 3636 8380 hoặc email sales@jangin.vn. Khi liên hệ với Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng, Khách Hàng phải cung cấp số “Đơn đặt hàng”, “Họ tên” khách hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận “Đơn đặt hàng” mà JANG IN gửi cho Khách Hàng. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

8.2. Bảo hành sản phẩm : JANG IN tiếp nhận yêu cầu bảo hành từ khách hàng và sẽ kiểm tra đơn hàng có còn trong thời giản bảo hành không và điều kiện bảo hành sản phẩm theo chính sách “Bảo hành, sửa chữa & đổi trả” đăng tải trên website.

8.3. Sửa chữa & thay thế : JANG IN tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, đồng thời bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ báo giá chi phí sửa chữa và thay thế theo từng trang thái của sản phẩm. Quá trình “Sửa chửa & thay thế” sẽ được JANG IN mang sản phẩm về nhà máy để tiến hành sửa chữa và sẽ giao hàng ngược lại cho khách hàng. Phí sửa chữa & thay thế đã bao gồm phí vận chuyển 2 chiều.

9.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo “Chính sách bảo mật” và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Website.

9.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo “Chính sách bảo mật” thông tin thanh toán.